REJESTRACJA: 61 22 34 308    T: 601 208 884

Diagnostyka

Podstawową metodą wykrywania czerniaka pozostaje oglądanie skóry, jednak rozpoznanie wczesnych jego postaci nastręcza klinicystom dużej trudności. Dużym ułatwieniem w postawieniu trafnej diagnozy jest badanie wideodermotoskopowe, dające możliwość rejestracji i analizy obrazu skóry na nośniku cyfrowym a przez to monitorowania ewentualnej ewolucji zmiany skórnej. Umożliwia diagnozę o wysokiej czułości i swoistości obniża liczbę niepotrzebnie usuwanych znamion oraz daje lekarzowi i pacjentowi komfort psychologiczny.

Diagnostyka zmian barwnikowych opiera się na:

  • wywiadzie rodzinnym (przypadki zachorowania na czerniaka w rodzinie lub czerniak w wywiadzie u osoby badanej, zachorowania na inne nowotwory)
  • wywiadzie dotyczącym badanej zmiany skórnej
  • badaniu palpacyjnym skóry i okolicznych węzłów chłonnych
  • badaniu wideodermatoskopowym
  • chirurgicznym usunięciu zmiany – w przypadku wątpliwości diagnostycznych lub rozpoznaniu czerniaka

Każda zmiana skórna podejrzana o przemianę złośliwa powinna być usunięta w całości (excisional biopsy) i poddana badaniu mikroskopowemu.

Podstawowym leczeniem czerniaka jest leczenie chirurgiczne.