REJESTRACJA: 61 22 34 308    T: 601 208 884

Leczenie

Zabieg chirurgiczny
Nowotwór zostaje wycięty z tzw. marginesem tkanek zdrowych (5-10 mm). Zabieg wykonywany jest
w znieczuleniu miejscowym lub narkozie. Często przebiega jednoczasowo z rekonstrukcją ubytku
tkankowego. Leczenie (w zależności od oceny histopatologicznej radykalności zabiegu) może być
wieloetapowe.

Krioterapia
Zmiany nowotworowe niszczone są przy pomocy zamrażania płynnym azotem lub podtlenkiem azotu.
Po zabiegu ulegają obrzękowi, owrzodzeniu, często krwawią. Ostateczny efekt kosmetyczny jest
zazwyczaj dobry.

Radioterapia
Metoda polega na naświetlaniu nowotworu promieniami roentgena. W trakcie terapii nowotwór,
jak również margines zdrowej skóry zostaje zniszczony przez naświetlanie. Po zakończeniu leczenia
mogą powstać długo gojące się odczyny popromienne na skórze.

Zewnętrzna chemioterapia , immunomodulatory
Podczas tej terapii pacjent sam nakłada lek według określonego schematu. Proces leczenia trwa wiele
tygodni i wymaga dużo cierpliwości. Leczeniu towarzyszy długo utrzymujący się, dokuczliwy odczyn
zapalny.

Terapia fotodynamiczna ( PDT )
Nowoczesny, udoskonalony technologicznie sposób leczenia, jedyny niszczący wybiórczo komórki
nowotworowe w następstwie uczulenia ich na światło. Skuteczność PDT jest wyższa lub porównywalna
z klasycznymi metodami takimi jak krioterapia czy chirurgia. PDT pozwala uniknąć często
wieloetapowych operacji, zbiegów rekonstrukcyjnych, blizn. Gwarantuje bardzo dobry efekt kosmetyczny.