REJESTRACJA: 61 22 34 308    T: 601 208 884

Galeria

Znamiona dysplastyczne w obrazie wideodermatoskopowym

Czerniak postać powierzchowna (melanoma superficiale)

Czerniak postać guzowata ( melanoma nodulare)

Postać podpaznokciowa czerniaka ( melanoma acrolentginosum )

Obrazy wideodermatoskopowe czerniaka